Mit liv i Forsvaret / Militært CV

Militært CV

TJENESTEFORLØB

Jan 04 – Feb 04               Chef for Flyvestation Værløse

Jan 03 – Dec 03               Chef for Stationsafdelingen,  Flyvestation Værløse

Jun 00 – Dec 02               Chef for Driftsafdelingen,  Flyvertaktisk Kommando, Karup

Sep 97 – Maj 00               Chef for Logistik- og Forvaltningsafdelingen,

                                             Flyvertaktisk Kommando, Karup

Mar 95 – Aug 97               Chef for Økonomi- og Forvaltningssektionen,

                                             Flyvestation Værløse

Jan 92 - Feb 95                Chief, Requirements and Logistics Branch,

                                            NAEWF E-3A Component, Geilenkirchen, Tyskland

Jul 87 - Jan 92                 Stabsofficer, Sagsbehandler,

                                           Forsvarskommandoen, Vedbæk

Feb 85 - Jul 87                Uddannelsesleder, Personel,

                                           Forsvarets Forvaltningsskole, Kastellet

Aug 84 - Feb 85              Finance Officer and Paymaster,

                                          United Nations Forces In Cyprus (DANCON/UNFICYP)

 Aug 82 - Aug 84             Faglærer i regnskabsvæsen og EDB,

                                          Forsvarets Forvaltningsskole, Kastellet

Aug 80 - Jul 82                Leder af Administrations- og Personelsektionen,

                                          Flyvestation Tórshavn, Færøerne

Aug 78 - Jul 80               Regnskabsfører og Intendant,

                                          Flyvestation Tórshavn, Færøerne

Mar 77 - Jul 78                Faglærer i regnskabsvæsen,

                                          Intendanturkorpsets Skole, Kastellet

Mar 76 - Mar 77              Elev på Regnskabsførerkursus

Sep 72 - Feb 76            Faglærer og Kompagnilærer

Aug 70 - Aug 72             Kadet på Hærens Officersskole

Apr 69 - Jul 70                Delingsfører

Apr 67 - Mar 69               Tropslærer

Okt 66 - Mar 67              Sergentelev

Aug 66 - Sep 66             Værnepligtig

UDNÆVNELSER

 Sep 97                             Oberstløjtnant

Jul 87                                Major

Jan 86                               Kaptajn

Jun 82                               Premierløjtnant

Sep 76                              Løjtnant

Sep 72                              Sekondløjtnant

Jul  71                               Løjtnant af Reserven

Mar 69                              Oversergent

Mar 67                              Sergent 

Aug 66                              Menig

UDDANNELSER 

Linieofficer (B-linien), Hærens Officersskole, Frederiksberg Slot

Regnskabsføreruddannelse, Intendanturkorpsets Skole, Kastellet

Stabskursus I, Forsvarsakademiet, Østerbrogades Kaserne

Stabskursus i Forvaltning, Forsvarsakademiet, Østerbrogades Kaserne

KURSER & CERTIFIKATER

Eksamen:    Statslig regnskab for viderekomne, Danmarks Forvaltningshøjskole

Eksamen:    Udvidet matematik, HF, Køge Bugt

Eksamen:    Offentlig Forvaltning I og II, Københavns Universitet

Certifikat:     Dansk Røde Kors Delegat Kursus, Civilforsvarets Skole, Snekkersten

Certifikat:     Statslig bevilling og budget, I & II, Danmarks Forvaltningshøjskole

Certifikat:     ACE Staff Officers Orientation Course, Oberammergau, Tyskland

Certifikat:     NATO Logistics Course, Aachen, Tyskland

Certifikat:     Defense Resources Management Course, Naval Postgraduate School,

                      Monterey, Californien, USA

Certifikat:     Ressource Management Education Program Course, Oberammergau,

                      Tyskland

Certifikat:     Foreign Purchaser Course, Defense Institute Of Security Management,

                      Dayton, Ohio, USA

Certifikat:     Unit Commanders And Staff Environmental Course, Oberammergau,

                     Tyskland

-                    Faldskærms- og Patruljekursus, Jægerkorpset, Aalborg

-                    Ressourcestyringskursus (REKU), Forsvarsakademiet, København

-                    Managementkursus (MAKU), Forsvarsakademiet, København

-                    Seminar i Ledelsesstrategi, FCL

-                    Kursus i Activity Based Costing, Confex Danmark A/S

-                    Kursus i Offentlig Controlling, Confex Danmark A/S

-                    Kursus i Konferenceledelse, FCL

-                    Diverse ledertræningskurser, FCL

-                    dBase for Advanced Users

-                    Diverse EDB-kurser 

-                    DeMars LIS superbruger/analytiker

-                    DeMars SAP R/3 Rejsestyring

-                    DeMars SAP R/3 Arbejdstidsregistrering

DEKORATIONER

Nijmegen Marchmedalje

Nijmegen Orderlymedalje

FN medalje (FN 7)

Hæderstegnet for tro tjeneste i Flyvevåbnet

FN’s Fredspris mindemedalje

Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen

Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948-2009

_________________________________________________________________________