Mine malerier / Tommelises Verden

Tommelises Verden

Værket består af 9 lærreder (hver på 30 x 30 cm), der er sat sammen således at den øverste række symboliserer FLYVEVÅBNET, mellemste række er HÆREN og nederste række relaterer til SØVÆRNET.

          Størrelse: 90 x 90 cm.                 

          Titel: Tommelises verden.

          Materialer: Akryl på lærred.       

          Teknik: Pensel.
 
Det er fuldt bevidst at Tommelise ikke er gengivet. Idéen er at beskrive hendes verden, d.v.s. dyrene omkring hende. 
 
Relationen til 3 af værnene i det danske forsvar er nærliggende med tanke på H.C. Andersens flittige brug af soldater og skibe i sine fortællinger. At Svend Erik Saksun har en fortid som bl.a. intendant i hæren og senere oberstløjtnant i flyvevåbnet  har nok også været medvirkende til værkets tilbliven.
 
Historien om Tommelise byder på usædvanlig mange specier fra dyreverdenens tre lag: Luften, jorden og vandet. Udvalgte eksemplarer er repræsenteret i Svend Erik Saksuns fortolkning.
 
Som bekendt skal beskueren have en chance for selv at fortolke det han/hun ser. Alligevel skal her gives et par eksempler på den symbolik, som kunstneren har lagt i billederne.
 
Flyvevåbnet
Svalen må siges, at være en værdig repræsentant med sin speed og facon (F-16 blev ikke nævnt!). Oldenborren er et pragteksemplar, der tillige leder tanken hen på transporteskadrillen ESK 721 og C-130 Hercules. Sommerfuglevingen sætter prikken over i’et med sine metalliske farver og det nationale kendetegn.

Hæren

 Værnet er repræsenteret af to af Danmarks mest udbredte dyr samt et insekt, der behersker rapelling og kontrol. Det engelske navn for edderkop – ”spider” – giver associationer til en gammel og fornem disciplin i hæren: spejdervirksomheden. Markmusen er et godt eksempel på den robuste og flittige kriger. Muldvarpen burde måske i virkeligheden være maskot i ingeniørtropperne… 

Søværnet

Frøen kan bl.a. repræsentere frømandskorpset, ligesom fiskene har lighedspunkter med bl.a. ubådene. Åkandebladet er anvendt som et symbol på søværnets sejlende enheder. 

Andre relationer

De tre værns farver kan genkendes i baggrundsfarverne.

Lærredet i sommerfuglevingen og frøens brudeslør (han er klar til bryllup!) giver klare idé associationer til sløringsteknik og sadel-magervirksomhed i Forsvaret. Andre farver, eksempelvis den røde, har årelange traditioner i forsvaret. Infanteriet har næsten patent på den. Flyvertaktisk Kommando bruger den i sit våbenskjold. MP’ere i søværnet og de øvrige værn bærer røde baretter.

 
PS!
Værket er solgt til Forsvaret og er ophængt i Lokalstøttecenter Midtjyllands domicil på Flyvestation Karup.